Gyorssegélyezés

Az egyre gyakoribbá váló természeti katasztrófák hozták szükségszerűen létre a szakcsoportot. Árvizek által sújtott településekre vittünk gyorssegélyt, gyűjtést kezdeményeztünk a károsultak számára, illetve árvízvédelmi oktatást szerveztünk a Gondviselés Segélyszervezettel közösen.


 

Együttműködési megállapodás

 
 
Alulírottak, az általunk képviselt szervezetek, intézmények, illetve csoportok részvételével – az 1956. évi dicsőséges magyar forradalom és szabadságharc emlékünnepén – sokoldalú együttműködésre kötelezzük magunkat.
Hálózatszerű együttműködésünk célja a katasztrófahelyzetekben veszélybe kerülő, illetve károkat szenvedő emberek és közösségek mentése, védelme és segélyezése. 
Együttműködésünk szakmai területei: 
természeti csapások és más jellegű katasztrófák megelőzéséhez való hozzájárulás; a vészhelyzetbe kerülő személyek mentése; a közvetlen károk és hatások csökkentése; a károsult személyek és közösségek segélyezése, valamint lelkigondozása; újraépítési tevékenységekben való részvétel;
a megelőzési, mentési, kárelhárítási, segélyezési beavatkozásokra mozgósítható önkéntes személyek és hivatásos szakemberek felkérése, hálózatszerű nyilvántartása és szakmai képzése; 
kapcsolatfelvétel és együttműködés az illetékes szakhatóságokkal és önkéntes szakmai csoportokkal;
együttműködésünk népszerűsítése és részvételi köreinek bővítése;
a közös feladataink ellátásához szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítása saját forrásból és adományszervezéssel.
Céljaink eléréséért szervezeteink emberi és anyagi erőforrásait a rendkívüli helyzeteknek megfelelően igyekszünk mozgósítani Kárpát-medence-szerte. 
Együttműködésünkhöz további szervezetek, intézmények és csoportok csatlakozását várjuk. 
 
Székelykeresztúr, 2010. október 23.
 
Az együttműködésben részt vevő szervezetek, intézmények, csoportok, illetve képviselőik:
 
Magyarországról: 
 
KARISZ – Nemzetközi Speciális Mentő Szövetség; szolnoki Életjel Mentőcsoport: 
 
LEGOTT Mentőcsoport (a Magyarországi Görög Katolikus Egyház hajdú-dorogi egyházmegyéjének mentőcsoportja); miskolci Spider Mentőcsoport: 
 
A Magyar Nyelvért Alapítvány: „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület:
 
Erdélyből:
 
Gondviselés Segélyszervezet (az Erdélyi Unitárius Egyház segélyszervezete):
 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács: Erdélyi Magyar Ifjak:
 
Magyar Ifjúsági Tanács: Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet:
 
Civitas Alapítvány: Lókodi Ifjúsági Alapítvány:
 
Csibész Ifjúsági Egyesület: Ugron Alapítvány:
 
Teleki Oktatási Központ: Villám Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
 
Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium: Aranyosszék Alapítvány:
 

 
Képzés a természeti csapásokra való felkészülés jegyében
 
Beszámoló olvasható Gondviselés Segélyszervezet honlapján: képzés
Oldal tetejére
„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!” (Kós Károly)