Nemzeti helyett országos ünnepet
A román állam hivatalos ünnepe legyen minden állampolgáré, ne csak a románoké - javasolja az EMNT.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács - Toró T. Tibor ügyvezető elnök által aláírt - közleményének szövege alább olvasható:
 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2010. december 4-i Országos Küldöttgyűlése – a Maros megyei küldöttség indítványa alapján – arról döntött, megfontolásra ajánlja Románia Parlamentjének, hogy az rendelkezzen a románok nemzeti ünnepe mellett Románia állami ünnepének bevezetéséről (sarbatoare de stat) és ennek, a társadalom széles rétegeivel való konzultáció alapján olyan dátumot jelöljön ki, amely egyetlen, Románia területén élő őslakos nemzeti közösség érzékenységét sem sérti.
 
Az azóta a sajtóban megjelent vádaskodások, illetve félreértések tisztázása érdekében ismételten kijelentjük: tiszteletben tartjuk a román nemzeti ünnepet, december 1-jét, amint azt elnökünk, Tőkés László a 2010. december 1-jei budapesti Nyilatkozatában is leszögezte. Ugyanakkor azt is megismételjük: nem feledhetjük, hogy " az ő örömünnepük számunkra: gyásznap – hiszen kilencven esztendővel ezelőtt Nagyrománia ősi magyar hazánk tragikus szétdarabolása révén jött létre”. Ezért továbbra is sajnálatosnak tartjuk, hogy „az 1989-es temesvári forradalom tüzében fogant szabad Románia, a hagyományos nemzetállami nacionalizmus jegyében olyan napot választott nemzeti ünnepéül, melynek örömében és ünneplésében mi, erdélyi magyarok a – többségi – román testvéreinkkel nem osztozhatunk."
 
December 1. legyen tehát a román nemzet ünnepe (sarbatoare nationala), ha ez volt a román képviselők többségének döntése, mi ezt tiszteletben tartjuk. Emellett viszont azt kérjük, hogy közös erővel találjunk egy olyan napot az állami ünnepre (sarbatoare de stat), amelyet románok és magyarok, illetve más nemzeti közösségek együtt, közösen tudnak ünnepelni.
 
sajtóközlemény 
 
http://manna.ro/porta/nemzeti-helyett-orszagos-unnepet-2010-12-09.html
 

 
Komment:
 
Érdemes lenne visszakeresni az elmúlt félév EMNT-s nyilatkozatait, hogy lássuk, milyen témákat dolgoznak fel. 
 
Ez a legutóbbi gyöngyszem.
 
Több féle olvasata van a közleménynek, egyrészt miért nem a magyarság megmaradása szempontjából létkérdésnek tekinthető témákat (Magyar Egyetem, Székelyföld Autonómiája, kollektív jogok, nyelvhasználat, magyar iskolaügy, egyházi ingatlanok,  csángó magyarok, népességfogyás, stb.) ajánlják a Parlament figyelmébe, másrészt miért megint mi próbálunk közeledni a többség fele békülékeny, simuló gesztussal. Egy normális társadalomban a többség értékeli a kisebbség létét, a kulturális sokszínűséget, amíg ez Romániában nem így van, a hasonló kérésekkel csak magunkat frusztráljuk.
 
T.M. 
 
 
Oldal tetejére
„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak!” (Kós Károly)